DEDEKTİF - ÖZEL DEDEKTİFDEDEKTİF - ÖZEL DEDEKTİF
DEDEKTİF - ÖZEL DEDEKTİF

Dedektif, adli soruşturma ve kovuşturma amacı ile, yetkili mercilerce yapılan araştırma ve incelemelerde görevlendirilen bir meslektir. Genellikle; aldatma takibi kapsamında, çeşitli gözetim periyotları uygulanmaktadır. Gözetim için; GPS (Global Positioning System), fiziki takip ve sanal takip sistemleri veya yöntemleri kullanılmaktadır. Gözetim altında verilen hizmetler: maddi değeri olan eşyaların korunması gözetimi, personelin gözetimi, eşlerin gözetimi, çocukların gözetimi, kıymetli kargo gözetimi olmaktadır. Fiziki takip yapılması için; devlet gözetiminde özel dedektif olarak adlandırılan ve faaliyet izni bulunan kişilerin, belirlenen kurallar ışığında gözetim ve takip yapması gereklidir. GPS ile takip yapılacaksa bile, bunun için yetki ve izin gerekmektedir. Gereken izinleri müşterileri için elde eden araştırma büroları; müşterileri için güvenilir dost olmaktadır.

Aile Özel Dedektiflik Bürosu Hangi Amaç İle Kurulmuştur?

Aile Özel Dedektiflik Bürosu, özel dedektif ve danışmanlık hizmetleri vermek maksadı ile, Bursa (Türkiye’de bir şehir) ilinde kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere, daha çok ailevi konularda, müşterilerine hizmet ve destek vermek amacını taşıyarak açılmış bir bürodur. Büronun verdiği başlıca araştırma hizmetleri şunlardır: yaşlı birey takibi, çapkın eş takibi, öğrenci takibi (çocuk takibi) ve evlenilecek kişi araştırmasıdır. Dedektif yetiştiren araştırma büroları, ailevi konularda hassas ve özenli olmaktadır. Müşterilerin kaygılarını anlayabilen ve sıkıntılarına özen gösteren araştırma büroları ile çalışması, mevcut çözüm yollarının sayısını artıracaktır. Herhangi bir problemli konuyla ne kadar çok ilgilenilir ve üzerinde zama geçirilirse, sıkıntının o kadar hızlı çözüm yoluna ulaştığı görülmektedir.

Aile Özel Dedektiflik Bürosunun Çalışma Şartları Nelerdir?

Aile Özel Dedektiflik Bürosunun, dedektif için belirlediği çalışma şartları 6 maddeden oluşmaktadır ve şartlar şunlardır: çalışmanın başlatılması için sözleşme imzalanması, işin adı ve niteliklerinin hukuka uygun olması, ücretlerinde konusunda mutabakata varılması, tek taraflı olarak çalışmanın fesh edilebilmesi, sözleşmenin içeriğinde belirtilen tüm kurallara uyulması ve tanzim edilen sözleşmenin şartlarının eksiksiz yerine getirilmesidir. Özel dedektif şartları arasında; özel hayatta olumsuz etki bırakacak ve hayatın olağan akışına uygun olmayan hiçbir iş talep edilemez ve çalışmalar gizlilik gerektirdiği için, olay içeriğini 3. şahıslarla paylaşan taraf, yasal yaptırımları peşinen kabul etmektedir. Özel araştırmacılar, müşterileri için güvenilir dost olmaktadır. Özel araştırmacılar, aynı etkiyi müşterilerinden de beklemektedirler.

Dedektifliğin Vatandaşlara Sağladığı Kazançlar Nelerdir?

Özel dedektif veya dedektifliğin, mevcut ülkelerde, vatandaşlara dolaylı veya dolaysız yollarla sağladığı onlarca kazanç bulunmaktadır. Aile fertlerinin araştırılması, değerli ziynet eşyalarının korunması, sevilen kişilerin güvende tutulması ve işlenilen suçların ortaya çıkarılması gibi onlarca unsur bulunmaktadır. Ülkemizde, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Türk Medeni Kanunu (TMK) yasaları uyarınca, şüphelenilen insan ilişkilerinin veya ticari ortaklığın araştırılması ve istihbarat elde edilmesi sağlanmaktadır. Dedektif için talep edilen araştırma konularında, elde edilen belge ve raporların T.C. Mahkemelerinde delil olarak kabul edileceği bilinmelidir. Kamuoyuna açık alanlarda fotoğraf ve video kayıtlarının, mahkeme nezdinde geçerliliği bulunmaktadır. Dolandırıcılık, gasp, hırsızlık vb. olaylarda, bu durum etkileri çok daha fazla artmaktadır.

Geçmişten Günümüze Sherlock