Sık Sorulan SorularSık Sorulan Sorular


Özel Dedektif Tutmak Yasal Mıdır?

Dedektiflik mesleği yüzyıllardan buyana süregelen bir iş olmakla beraber dünya üstünde çok sayıda ülkede davaların ve konuların araştırılmasında en önde gelen etnik iş grubudur. Hususi hayatın kurallarına aykırı davranılmaması gerektiğini içeren mühim maddeler barındıran bu taslak, kendi arasında dedektifliği denetleyen kurul ve komisyonların varlığını açıklamaktadır. Bununla birlikte hususi dedektiflikle birebir olmasa da bazı önemli hususları içeren 2495 nolu özel Güvenlik örgüt Kanunu bulunur. 3963 numaralı hukuk taslağının başlıca mühim maddeleri; bilgileri izah yasağı ve doğru bilgi eda, umuma açık yerlerde araştırma ve inceleme yapma, zabıtanın görevini aksatmama, savsaklama ve kötüye kullanma gibi anahtar konulardan seçilmiştir. Hususi dedektifler bu hukuklar ile birlikte vatandaşın bireysel özgürlük ve haklarını ihlal etmeyecek şekilde, kendi vazifesini dosdoğru yerine getiribilme noktasında oldukça çok fazla hadiseyi net bir şekilde ayrım yaparak kararlarını verebilmektedir.Özel dedektif tutmak yasaldır. Ülkemizde özel dedektiflik ile ilgili herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. Özel dedektif olarak tuttuğunuz kişi ya da anlaşmış olduğunuz firma yasal olarak faaliyet göstermekte olan ve yasaların doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmekte olan bir firma veya kişi ise; çalışmanız için herhangi bir mani bulunmamaktadır. Özel dedektiflik mesleği ülkemizde sözleşmeli olarak yapılması zorunlu olan bir meslektir. Bu yapılan sözleşmelerde resmi niteliğe sahip oldukları için herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Özel dedektif tutmaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken; kişinin faaliyet belgesi ve izin belgesi gibi belgelerinin olmasıdır. Yasal olarak faaliyet gösteren bir özel dedektif ile çalışırsanız, yasalara uygun olarak çalışacağından, sizlerde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Delil Elde Etmek Suç Mu?

Ekip çalışmasının neden önemli olduğuna geldiğimizde, 7/24 takip sisteminde biyolojik biçimde yorulan dedektiflerin, görevi tamamlamaları için her zaman ikinci bir hususi dedektifin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun dışında fiziki takipte trafikte, umumi ortamlarda olması gereken durumları değerlendirdiğimizde de ekip çalışması olmadan işin ne kadar zor bir hal aldığını bilmekteyiz. Çalışma sistemlerine değindiğimizde her konu ve olay farklı mevzular ve yerleşkelerde geçtiğinden, dava hakkında keşif gezileri yapılmaktadır. Hususi dedektiflik yapısı gereği çok emek ve insan gücünü içerisinde barındıran, her çeşitli olay ve durumla karşılaşma riskini her daim üzerlerinde taşıyan bireylerden oluşan, ekip çalışması gerektiren ağır ve zorlu bir iştir. Ama buna karşın hususi dedektiflik hızla büyümekte ve gelişmektedir.Delil etmek suç değildir fakat burada da önemli olan, sizin için araştırmalar yapmakta olan özel dedektifin yaslara uygun olarak ve özellikle insan hak ve özgünlüklerinden haberdar olarak, aynı zamanda da “özel hayatın ihlali” gibi bir konuya neden olmadan araştırmalar yapması ve bu doğrultuda delil toplamasıdır. Delil elde edilirken; hakkında araştırma yapılan kişinin özel hayatına müdahalede bulunur veya onu rahatsız edecek herhangi bir eylemde bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunulursa bu suç teşkil eder, aksi takdirde suç değildir.

Elde edilen her şey mahkemede delil olarak nasıl kullanılır?

Çıkış noktası bir suçu araştırmak olan hususi dedektif, kanunlar çerçevesinde gerekli bulguları biraraya getirerek bunları somut delillere dönüştürüp konunun çözümlenmesini sağlayabilmektedir.Elde edilen her şey mahkemede delil olarak kullanılamaz, özel dedektiflerimiz delil niteliği taşıyan belgeleri sizlere sunmaktadır. Mahkemede sunulabilecek delil olarak kullanılabilecek belgeler, özel dedektifler tarafından profesyonel olarak elde edilmiş olan belgelerde. Bu konuda uzmanlarımız sizlere ayrıntılı olarak bilgi vermekte ve neyin delil olduğu ve kullanılabileceği konusunda bilinçli olmanızı sağlamaktadır.

Peki her özel dedektiflik şirketi ile çalışılır mı ?

Her özel dedektiflik bürosu ile çalışılmaz lakin çalışma şartlarını sözleşme biçimde sizlere sunan, belirli bir vergi dairesinden mükellef olduğunu kanıtlayan, bünyesinde diplomalı özel dedektifler çalıştıran kurumlar ile gönül ferahlığı ile çalışılabilmektedir. Her argüman mahkemede delil olarak kullanılır ancak yasal bürolar ile çalışılmalıdır.Bu soruya cevabımız hayır; her özel dedektiflik şirketi ile çalışılamaz çünkü özel dedektiflik alanında hizmet vermekte olan şirketlerin yasal olarak faaliyet göstermekte olduklarından, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerek resmi gerekse özel, hatta ilgili bakanlıklar tarafından tanınıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca özel dedektiflik alanında faaliyet gösteren şirketlerin yasaları ve kanunları çok iyi bilen ve her zaman için bu doğrultuda faaliyet göstermekte olan uzman kadroları olması gerekmektedir. Son olarak da özel dedektiflik hizmetleri veren şirketlerin gerekli olan izin ve faaliyet belgelerinin eksiksiz olması zorunludur.

Eşimin sevgilisi ile ilgili görüntülerini telefonundan almak delil sayılır mı?

Eş takibi, kadınların başvuru sayısı erkeklerden bir hayli çok olduğu dolayısıyla kadın gözlemci, erkek kabahatli ve ya şüpheli durumuna düştüğünden ötürü kadın bir hususi dedektif hem kadının hem de erkeğin psikolojisini daha iyi anlayarak eş takibi gerçekleştirebilir. Hususi dedektif, insani içgüdülerinin menfi yönlerini değil de olumlularını kullandığı vakit, örnek olarak merak bu gibi, ve bu insani içgüdülerin dozajını iyi ayarlayıp uyguladığında tam kararında bir kıvamla işine sarılmış şekilde devam sağlayabilecektir. Hususi dedektif, içgüdüsel şekilde kanıt ararken iz sürmeye uygun olmasının paralelinde iz sürebilen diğer bireyler ve başka canlılar gibi kendini göz önüne çıkarmadan iz sürmeye gayret etmekteler. Eş takibi, cinsel içgüdülerini denetim etmekte aciz olan bireylerin bu hatalarının neticesi nedeni ile pişman olacakları veya ziyan görecekleri şeyler yapmaya meyil etmesi itibarı ile ortaya çıkması zorunlu bir duruma bürünmüştür ve hala bu zamanlarda de varlığını sürdürerek çoğu mağdur insanımızın sıkıntılarını gidermektedir.Eş takibi yapılmasında karşı takip edilen tarafın içgüdülerini dinleyip ona göre mi olmadan akla mantığına göre mi devinim ettiğini anlamak işin başlı başınalarındandır. Eş takibi,iç güdüsel olarak da bazı eşlerin çoğunlukta amatörce yaptığı işlerdendir.Eşinizin sevgilisi ile görüntülerini telefonundan almak delil sayılabilir tabi işlemi amatör olarak değil de uzmanlarımız tarafından geliştirilen profesyonel yazılımlar sayesinde yapmanız halinde boşanma davası esnasında delil olarak kullanmanız mümkündür.

Özel dedektif bürosuyla çalışarak özel yaşamın gizliliğini ihlal eder miyim ?

Özel dedektif büromuz tarafından tamamiyle yasal odaklı iş garantili çalışmalar yapılmakta olup, sonuç kapsamında detaylı içerikler müşteriye özenle aktarılmaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi en hassas husus özel yaşamın ihlalini sağlayacak etmenleri bir bir bilmek ve özel dedekttiflerden yardım almaktır.Özel dedektifler; yapmış oldukları çalışmalarını yasalara uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle özel dedektiflik bürosu ile çalışmanız durumunda siz isteseniz bile, özel dedektifler “özel hayatın ihlali” gibi bir duruma sebebiyet vermeden çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Yasal olarak özel dedektiflerin çalışma prensipleri arasındadır.

Özel Dedektiflerin çalışma alanları nelerdir?

Özel dedektiflerimiz; personel takibi, eş takibi, vıp koruma ve güvenlik, mali analiz ve araştırma, eş takibi, adres tespiti, borçlu tespiti, hukuksal danışmanlık, mal varlığı tespiti, öğrenci takibi, kayıp şahıs araştırması, teknik ve sanal takip, boşanma davaları için delil toplama, evlilik öncesi şahıs araştırması, tehdit ve şantaj altındayım, velayet davaları için delil toplama, kurumsal firma analizi, fiziki ve bilişim dolandırıcılığı, personel takip ve araştırması, sahte marka dedektifliği, böcek ve gizli kamera tespiti, itibar yönetimi gibi çalışmalar yapmaktadır.Özel dedektifler hayata dair, sizlerin yaşamakta olduğunuz her alanda ve her yerde çalışma yapabilirler. Özel dedektifler de kendi aralarında uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılmış oldukları ve birçok konuda hatta her konuda eğitimli ve donanımlı oldukları için özel dedektiflerin çalışma alanı olarak bir kısıtlama getirmemiz doğru olmaz.

Çalışmalar süresince 3.cü kişiler bilgi sahibi olabilir mi?

Özel dedektif amacı; şahısların çıkarlarını başka insanlara karşı daha güven duyması ya da güven duymasa dahi bunun nedenlerini öğrenmesi, kabahatlilerin hak önünde yargılanması için gerekli kanıtları ve kayıtları toplaması bu gibi toplumun yararına diyebileceğimiz hedefler bazındadır. hususi dedektif, müşterilerin güvenlerini sarsan, kuşku uyandıran eşin ve dostların takiplerini yapar. Bu takipleri yaparken sırf tek yerden takip etmez. O sebeple gizlilik neticesinde çalışmalar güven altındadır.Özel dedektiflerin çalışma prensipleri ve etik kuraları arasında gizlilik ilkesini prensip edinmiş olmaları ve gizlilik ilkesini esas almaları mevcuttur. Bu nedenle özel dedektiflerimiz tarafından verilmekte olan hizmetler ve gerçekleştirilmekte olan çalışmalar esnasında gizlilik esas alınır ve müşterilerin bilgileri değil üçüncü ikinci şahıslarla bile paylaşılmaz, paylaşılamaz. Zaten sözleşme gereği de gizli kalması ve paylaşılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda da sizleri korumak ve risk oluşturmamak için gizliliğe önem verilmektedir.

Sosyal medya yazışmaları kanıt özelliği taşır mı?

Ülkemizde özel dedektif, sık şekilde yaptığı çalışmalar içinde eş takibi hizmeti bulunur. Eş takibi hizmetinde müşteriden alınan veriler ışığında eşgali ve kimliği belirlenen şahsın ayrıcalıklı ortam yahut lokallerde takibinin yapılması neticesinde görüştüğü kişinin tam şekilde görüntü, vidyo, ses, belge bunun gibi argümanlarla somut veri durumuna getirilerek müşteriye rapor edilmesi sağlanır. Özel dedektif günümzüde ailevi konulardan eş takibi hizmetini yaparken, çok fazla titiz ve sağlıklı sonuçlar doğurması açısından müşteriye ve uğraşa çok dikkat etmelidir. Özel dedektif sosyal medya yazışmalarını elde ettiğinde bunları hukuka uygun özellik taşıyanlarını elimine ederek, sizlere yardımcı olur.Sosyal medya yazışmalarına ulaşma yönteminiz ve içeriklerine göre sosyal medya yazışmaları kanıt özelliği taşıyabilmektedir. Bazı durumlarda sizlerin kanıt olarak adlandırdığınız bir takım yazışmalar uzmanlarımız tarafından yeterli görülmeyebilir. Bu nedenle sosyal medya yazışmalarının kanıt niteliği taşıyıp taşımadığı ile ilgili yazışmaların içeriği önem teşkil etmektedir.

Eşimin telefonundaki yazışma ve görüntülerini gizlice almak delil niteliği taşır mı?

Bu zamanlarda yapılan eş takibi uygulamalarında, teknolojiden iyi yarar sağlanılması gerekmektedir. Zira evlerimizden meslek yerlerimize kadar her yer teknolojik özellikli cihazlarla donatılmış vaziyettedir. Bu cihaz yada donanımların verimli olarak kullanıldığı takdirde, istenilen bilgi ve argümanı direkt şekilde sağlayacağı hususunda hiç kuşku bulunmamaktadır. Özel dedektif özellikle eş takibi bu gibi kapsamlı bir çalışmada teknolojiden yararlanmak noktasında oldukça etkili çözümler sunabilmektedir. Bu çalışmalar özel şahsi araçlardan faydalanmayı da gerektirir.Özel dedektiflerimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan çalışmalar esnasında da bir takım verilere ulaşılmaktadır. Eğer sizlerde bu anlamda bir işlem yapmak istiyorsanız profesyonel olarak geliştirilmiş olan yazılımlarımız ve programlarımız ile istediğiniz yazışmaya ve görüntüye ulaşabilir ve içeriğine göre uzmanlarımız tarafından yeterli görülmesi halinde delil olarak kullanabilirsiniz.

Özel dedektiflerden elde edilen deliller mutlak suretle mahkemede kullanılabilir mi?

Özel dedektif dünya üzerinde çalışma konuları şekilde incelendiğinde ülkeden ülkeye ayrıcalıklı bahisler adı altında çalışmalar gerçekleştirirken , ülkemizde yapılan çalışmalarda buna göre farklı durum ve durumlardan kaynaklanarak araştırılması gereken konuları oluşturmaktadır. Mesela hırvatistan `da araştırması yapılan en sıklıkla uğraş gören hususi dedektif ilgiyi istismar ve zorla alıkoymak suçları iken ülkemizde aldatmak ve boşanma merkezli konu başlığı eş takibi olan çalışmalar bulunur. Özel dedektif elde etmesi gerektiği delilleri araştırırken bilhassa eş takibi çalışmasında şahısların görüşmeleri gerçekleştirdiği mekanlarda yapılan dijital yada eski metotlar vesilesi ile kayıt altına alınır. Alınan bu kayıtlar ile hususi dedektif çalışmasını hemen sonlandırmamalıdır.Özel dedektifler yapmış oldukları araştırmaları ve kapsamlı çalışmaları resmi mercilerde özellikle de mahkemelerde kullanabileceğiniz delillere yönelik yapmakta oldukları için, özel dedektifler tarafından elde edilen delilleri mutlak suretle mahkemelerde delil olarak kullanabilirsiniz. Alanında uzman bir özel dedektif ile çalışmaktaysanız; özel dedektif tarafından size sunulan delillerin mahkemede yeterli görülmemesi mümkün değildir.

Aldatıldığımı ispatlayamıyorum, özel dedektiflere güvenebilir miyim?

Hususi dedektif bu günlerde tercih edilme nedeni, bizler yaşamsal uğraşlarımıza devam ederken, hususi dedektiflerin istediğimiz, bizi rahatsız eden, sorun teşkil eden noktalarda araştırma yapmalarıdır. Hususi dedektif memleketimizde hukuki aykırılık ve bazı sebeplerden ötürü resmi bir meslek durumuna gelmesi gerektiği durumda, özel olarak meşru bir faaliyet ile yoluna devam etmektedir. Ancak bu hal müşteriyi kesinlikle yanıltmamalıdır. Özel dedektif büromuzdaki yetkili araştırmacılar, yurt dışında sertifika sahibi olan, şirketimiz sözleşme ve fatura zorunluluğu ile müşteriyi güvence altına sektör, vergiye hekim firma oluşumu topluluğudur.Özel dedektif olarak faaliyet göstermekte olan kişilere güvenebilirsiniz. Özel dedektiflerin önceliği müşterilerinin menfaatleri ve çıkarlarıdır. Bu nedenle özel dedektiflere ve özel dedektiflerin çalışmalarına güvenebilir ve aldatıldığınızı ispatlayabilecek olan delilleri elde etmelerini isteyebilirsiniz. Özel dedektifler sizin için yapmış oldukları çalışmaları sizleri koruyarak ve bilgilerinizi gizli tutarak gerçekleştirecektir.

Eşimin dışarıda sevgilisiyle geçirdiği zamanı anlık olarak öğrenebilir miyim?

Hususi dedektif yaptığı çalışmaların nerdeyse tamamında gizlilik hususunu bir politika şekilde bilmektedir. Gizlilik özel dedektif çalışmalarında mühim olmasının sebebi, üçüncü taraflara aktarılacak her bilginin araştırması yapılan şahsın şüpheli davranışlarını azaltmasına, konudan haberinin olması ile tamamiyle araştırmayı baltalayacak bir şekle bürünmesine sebebiyet vermektedir. Özel dedektif araştırmalarını hızla yapmak için müşteriden aldığı teferruatları üretken şekilde haritalama metotları ile serpip, çalışmanın tayinini belirlemekte olduğundan, alıcının uğraşların başında verdiği bilgileri iyi olarak değerlendirmek çok aşırı ciddi bir şeydir.Eşinizin sevgilisi ile geçirdiği zamanı anlık olarak öğrenebilmeniz mümkündür. Uzmanlarımız tarafından özel olarak geliştirilmiş olan yazılımlar ve programlar sayesinde eşinizin sevgilisi ile geçirdiği zamanı anlık olarak öğrenebileceğiniz gibi, eşinizin haberi olmadan yapmış olduğu her konuşmadan ve her yazışmadan da haberdar olarak, anlık olarak gitmiş olduğu her yer ile ilgili konum tespiti de yapabilirsiniz.


Geçmişten Günümüze Sherlock