ÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİFÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİF
ÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİF

Özel dedektif (meslek), kriminal ve kabahat suçları hakkında araştırmalar yapan ve elde edilen bulguları hukuka uygun şekilde hazırlayan bir meslektir. İşlenen kabahat suçlarına ilişkin, çeşitli yorum ve düşünce getiren çalışmaların bütünüdür. Araştırma çalışmalarında, problemlere ilişkin çözüm yolları elde edilmektedir. Müşterilerin karşısına çıkan problemlerin, hangi yollarla çözülebileceği ve bunlardan en az zararla nasıl kurtulacağının araştırmaları yapılmaktadır. Dedektif eğiten kurum ve kuruluş bulunmamaktadır. Bu mesleğin çalışanları, şahsi çaba ve gayretleri neticesinde, zorunlu belirtilen sertifikayı almaya hak sahibi olmaktadır. Araştırmacılar daha çok, bu mesleği yaşam tarzı edinmiş ve kendini adalete adamış kişilerden oluşmaktadır. Bunun için hukuksal bilgi ve yasalar iyi öğrenilmeli ve iştirak edilmelidir.

Alo Özel Dedektiflik Bürosunun Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Alo Özel Dedektiflik Bürosu, dedektif hakkında belirli çalışma prensipleriyle hareket eden ve prensiplerine uyan müşterilerine hizmet veren bir kuruluştur. Yasal uygunluk, ikili görüşmeler ve gizlilik kuralları üzerinden benimsediği prensipler bulunmaktadır. Fiziki takip (yakın takip) ve araştırma çalışmaları için, müşterilerinin ile hedef kişi arasında, aile veya ticari bağın ya da hukuksal süreç olması şart koşulmuştur. Özel dedektif olmak için katılım gösterilen seminerlerde, hukukla alakalı tüm olumlu ve olumsuz davranışlar aks edilmektedir. Bu kurallara bağlılığını gösteren ticari firmalar, hiçbir amaç veya maddi ücret karşılığında, elinde bulundurdukları yetki, izin ve güçleri, kötüye kullanmamaktadır. Yetkinin kötüye kullanılması, normal bir vatandaşın işlediği suçtan, çok daha ağır ve cezalandırıcı olmaktadır.

Alo Özel Dedektiflik Bürosu Hangi Amaçlara Hizmet Etmektedir?

Alo Özel Dedektiflik Bürosu, T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) Devletinin, özel dedektif için yasalarında belirtmiş olduğu gibi, anayasal düzenin korunmasına amacına hizmet etmektedir. Öncelik olarak devlet şartları, sonrasında müşteri amaçlarına hizmet etmektedir. Talepte bulunan müşterilerin amacı ve isteği doğrultusunda; istihbarat ve delil toplama çalışmaları yapılmaktadır. Aile düzeninin korunması, ticari faaliyetlerin artırılması, aile yapısını bozan unsurların tespit edilmesi gibi amaçlar bulunmaktadır. Dedektif ile ilgili yasal düzenlemelerde belirtildiği gibi; bu amaçla yapılan herhangi bir çalışmanın temel kaynağı, müşterilerin yaşadıkları mağduriyetlerde gizlenmektedir. Hukuksal anlamda mağdur bırakılmış bireylerin, geçerli sebepler ile, araştırma çalışmalarını tercih etmeye hakları bulunmaktadır. Vatandaşlar, bu hakların kötüye kullanılması durumunda, gerekli yaptırım ve cezai işlemleri peşinen kabul etmektedir.

Özel Dedektifliğin Devletlere Sağladığı Kazançlar Nelerdir?

Özel dedektifliğin devletlere sağladığı kazançlar arasında: Devletlere bağlı çalışan dedektif sayısında artış olması ve kamuyu ilgilendiren suç olaylarının tespit edilmesi olmaktadır. Örneğin; silahla yapılan bir yaralama ve saldırı olayında, silahı kullanan kişi, hem ruhsatsız silah bulundurma, hem halka açık alanda ateşli silah kullanma, hemde halkın can güvenliğini tehlikeye atma suçlarından kamu davası açılmaktadır. Özel dedektif bu noktada, silahla yaralanan kişi hakkında araştırma ve takip çalışmasına başlamaktadır, ama yapılan işlemler neticesinde, kamu tehditi olarak suçlarda çözülmektedir. Bu durumun, devletlere katkısı inkar ve göz ardı edilemez derecede olmaktadır. Dedektifliğin devletlere katkısı sadece bunlarla sınırlı değil, daha birçok konu ve olay hakkında katkıları bulunmaktadır.

Geçmişten Günümüze Sherlock