EŞ TAKİBİ - BOŞANMA DAVALARIEŞ TAKİBİ - BOŞANMA DAVALARI
EŞ TAKİBİ - BOŞANMA DAVALARI

Eş takibi, özel dedektiflerin, fiziki takip yaptığı alana denilmektedir. Şüphelenilen olayların araştırmaları yapılmakta ve konu hakkında fikir elde edilmektedir. Çapkın eşlerin araştırma işlemleri olarak bilinen bu çalışmalarda; profesyonel dedektif ekipleri, araştırılan kişinin ev, işyeri ve vakit geçirdiği veya iş toplantısı için orada bulundukları adreslere yerleştirilmektedir. Başlatılan takip süresi zarfında, şüphelenilen eşin her hareketi takip edilmektedir. Eş takibi denilen bu çalışmalar, mevcut veri elde edilene ve kişi hakkında somut bilgiler ortaya çıkana veya müşteri hizmeti sonlandırılmasını isteyene kadar devam etmektedir. Tam teşekküllü şekilde yapılan takip çalışmaları ile, araştırılan kişinin aleyhinde kullanılmak ve mahkemelere sunulmak üzere deliller elde edilmektedir. Müşteri isteğinin karşılanması için, periyodik aralıklarla bilgi raporlaması yapılmaktadır.

Boşanmaya Sebep Olacak Davranışlar Nelerdir?

Boşanma davaları, ne yazık ki günümüzde, en çok açılan mahkeme davaları arasında yer almaktadır. Eşlerin birbirlerine karşı tutumları, evliliklerinin devam etmesi veya sonlanması konusunda büyük bir rol oynamaktadır. Şiddetli geçimsizlik, aldatma ve birçok kötü durum veya davranış; eşlerin birbirine dava açabilmeleri için başlıca sebepler olmaktadır. Günümüzde gerçekleşen birçok evliliğin, kısa bir zaman sonra sonlandırıldığı bilinmekte olup bir gerçektir. Boşanma davaları için yapılan araştırmalar, günümüzde ne kadar çok ayrılığın yaşandığını gözler önüne sermektedir. Eşlerin birbirine karşı yapmış olduğu birçok kötü davranış, evliliklerin sona ermesinde katkıda bulunmaktadır. Bu konunun en temel sebepleri arasında; bilinçsizlik ve eğitimsizlik gösterilmektedir. Çoğu birey, evliliklerin nasıl devam ettirileceği hakkında bilgi sahibi değillerdir.

Özel Dedektifliğin Evlilik Üzerinde Nasıl Etkisi Olabilir?

Eş takibi, sadece eşin aldattığını ispatlamak için değil; şüphelenilen eşin, hakkında olan şüphenin doğruluğunun olmadığını ispatlamak adına da yapılan çalışmalardır. Kişinin aldatma ve eşine karşı ihanet olasılığı bulunduğu gibi, bunlar sadece varsayımlardan ibaret de olabilmektedir. 15 ile 20 gün arasında yapılan fiziki takip ve sanal takip çalışmalarıyla, kişinin gerçekte neler yaptığı tam olarak öğrenilmektedir. Aldatıldığından emin olan veya bunu kendi için ispatlamış kişiler; boşanma davaları açmak için takip başlatabilirler veya bunları katılacakları davalarda kullanabilirler. Davalarda delil toplama çalışmalarında, temel teknik ve stratejiler takip edilmektedir. Gizlilik esası ile faaliyete geçirilen birçok hizmette, müşterilerin temel ihtiyaçlarına uyaran yön planı hazırlanmaktadır. Yön planı hazırlanılması için, kişi hakkında bir takım bilgiler gereklidir.

Takip Edilecek Kişi Hakkında İstenilen Bilgiler Nelerdir?

Boşanma davaları veya takip çalışmaları için, farklı stratejik planlar izlenilmesi gereklidir. Delil toplama çalışmalarında; sanal takip ve teknik takip çok fazla yararlı olmadığı gibi, çalışmaların kamuoyuna açık alanlarda gerçekleşmesi gereklidir. Toplanılan bilgiler hakim karşısına çıkarılacağı için, herhangi bir suç olayı teşkil edilmemesi gerekmektedir. Kişi hakkında işlenebilecek olası bir suçun yaptırımı; hem müşteriyi, hem özel dedektif ekiplerini tehlikeye sokmaktadır. Eş takibi için yapılan çalışmalarda, müşterilerin merakını gidermeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yapılan faaliyetler müşteri ve personel arasında gizli tutulduğu için, bu süre zarfında profesyonel teknikler kullanılmaktadır. Bunun garantisinin ve güvencesinin oluşturulması için, öncelikle gizlilik sözleşmesi hazırlanır ve ikili olarak onaylanır ve daha sonra takip çalışmaları başlatılır.

Geçmişten Günümüze Sherlock