ÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİKÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİK
ÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİK

Özel dedektiflik, çok yönlü araştırma ve takip çalışmaları ile, hedef olay hakkında somut ve gerçek bilgi veya belgelerin toplanması için yapılan çalışmaların bütünlüğüdür. Bireysel ve kurumsal araştırma, çeşitli takip çalışmaları, tespit hizmetleri ve teknik konularda bilgi sağlama olanakları tanınmaktadır. Belirlenen her türlü faaliyetin somut ve çarpıcı gerçekleri veya olay hakkında fikirlerin toparlanmasına yarayan bir meslektir. Dedektiflik uzun yıllardır saha ve teknik konularda araştırmalar yapmaktadır. Gün geçtikçe değişkenlik gösteren bu meslekte, temel olaylar hep aynı kalmaktadır. Fiziki takip olayı, yüzyıllardır uygulanan bir işlemdir. Bunun gibi birçok konuda, yüzyıllardır aynı teknik ve yöntemler uygulanmaktadır. Fakat günümüz teknolojisi geliştikçe, bu meslekte bazı değişiklikler meydana gelmektedir.
,
Dedektif Eğitimleri Nasıl Tamamlanmaktadır?

Dedektiflik veya dedektif görevlisi olmak için; birtakım eğitimlerden geçmek ve üniversite okumak gereklidir. Bu eğitimler ülkemizde verilmediği gibi, ülkemizde üniversite bölümü de bulunmamaktadır. Türkiye’de dedektif sertifikası alan bireyler, eğitimlerini Avrupa ve Amerika ülkelerinde tamamlamaktadır. Avrupa’da konulara ilişkin birçok eğitim verilmekte ve teknik konular öğretilmektedir. Teknik konularda araştırma yapılması için görevlendirilen personel ve çalışanlarla, çok yönde fayda sağlanmaktadır. Özel dedektiflik birçok araştırma konusunda, yüksek performans ile çalışmalar yapmaktadır. Fiziki takip, teknik takip ve sanal takip; bu çalışmaların başında gelmektedir. Herhangi bir konu üzerinde belge toplamak ve delil elde etmek için, bu 3 yöntem kullanılmaktadır. Gün yüzünde olduğu sanılan gerçeklerin, görünmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için; bu 3 yöntem kullanılmaktadır.

Teknik Takip İçerikli Çalışmalar Nasıl Olmaktadır?

Özel dedektiflik üzerinde yapılan çalışmalarının, temel araştırma konularında; teknik takip yer almaktadır. Teknik takip, mahkeme onayı ile gerçekleştirilen ve suçlu kişi hakkında, suç tespiti yapılması için kullanılan yöntemdir. Aldatma olayları için, polisler tarafından teknik takip yapılmamaktadır. Bunun için özel dedektif yöntem ve teknikleri devreye girmekte ve teknik takip araştırılması yapılmaktadır. Dedektiflik başta olmak üzere, birçok meslek içerisinde kullanılmakta ve sürekli tercih edilmekte olan işlemlerdir. Çeşitli olaylara yorum ve fikir getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Adres tespiti, mal variyeti tespiti, otel ve pansiyon kayıtları tespiti, otobüs ve uçak kayıtları tespiti ve birçok T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan tespit çalışmalarının adına; teknik takip denilmektedir.

Sanal Takip Nasıl Yapılır?

Dedektiflik gizlilik odaklı bir meslek olduğu için; sanal takip çalışmalarında, bu mesleğin tercih edilmesi, müşterilere çeşitli avantaj ve faydalar sağlamaktadır. Gizlilik ve itibarının korunması yönünde kaygıları olan vatandaşlar, dedektiflerden teknik konularda destek alabilmektedir. Dedektifler, müşterileri için sırdaş ve dost olmaktadır. Yapılan işlemlerin ehemmiyetli ve gizli kalması sağlanmaktadır. Konuya ilişkin birçok önlem ve tedbir alınmakta ve müşterilerin güveni kazanılmaktadır. Özel dedektiflik ile sanal takip, birbirlerinden ayrı iki kavram gibi gözükebilir, fakat bu kavramlar birleşmeye başlamıştır. Sanal takip yapmak isteyen birçok bireyin, özel dedektifleri tercih ettiği görülmektedir. Sanal takip çalışmaları; ebeveyn kontrol, yaşlı kişi takibi, personel takibi ve eş takibi için kullanılan bir yöntemdir.

Geçmişten Günümüze Sherlock