Velayet Davaları için Delil ToplamaVelayet Davaları için Delil Toplama

Velayet Davaları için Delil Toplama
Velayet Davaları için Delil Toplama

Velayet Davaları davayı kazanmak için gerekli olan delilleri sağlamaya yönelik olan bu çalışmamızda, aynı zamanda suçlamalara karşı ispatlar üzerinde de çalışılıp mahkemede somut deliller olarak sunmanız adına size elde edilen veriler teslim edilir.
Velayet Davaları, mevcut davayı kazanmak için çocuk veya çocukların bakımı, mutluluğu, giderlerinin karşılanması gibi geniş perspektiften bakılarak sizin önde olduğunuz durumlar somutlaştırılıp davayı kazanmanız adına çalışmalar yapılır.
Velayet Davaları, tarafların genel yaşantısına, ahlaki, maddi, manevi durumlarına, topluma yararlı birer birey olup olmadıklarına bakılarak, çocukları bu yönde topluma faydalı bireyler olarak yetiştirebilecek veli tayin edilir.

Velayet Davası Nedir?

Velayet Davaları kapsamında evlilik süresi içerinde dünyaya gelen çocukların velayetleri anne babaya ortak olarak verilir.
Velayet Davaları kapsamında boşanma davası açıldığında, taraflar aynı zamanda çocukların reşit olmaması halinde Velayet davası açarak; çocuklarının velayeti talebinde bulunabilirler.
Velayet Davaları çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda onun menfaatlerini göz önünde bulundurarak sorumluluğu üzerine almak için hukuki başvuru yapmak demektir.

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet Davaları tarafların birbirleri aleyhine veya lehine idda etmiş olduğu konuların belirli bir zaman diliminde çeşitli özel dedektiflik çalışmaları,delil toplama ve araştırmalar yaparak adli mercilere somut delillerle birlikte hüviyet ve adres bilgileri sunmak kaydıyla başvurulması halinde açılması durumudur.
Velayet Davaları kapsamında bu belgeleri toparlayan her vatandaş velayet davası açma hakkınada sahip olur.

Velayet Davasında Karar Verilmesi

Velayet Davaları kapsamında hakim çocuğun sosyal yaşantı durumunu, okul ve arkadaş çevresini ve hangi ebebeynde mutlu hissedeceğini göz önünde bulundurarak karar verir. Açılan velayet davalarında göz önünde bulundurulacak kriterler; tarafın geçerli bir işe sahip olması , yaşantısının çocuk ahlakına uygun olması, çocuğun sağlık , eğitim, sosyal hayat olanaklarından faydalanabilmesi, maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanması, ilgi ve sevgi alabilecek olan tarafa velayet verilir.
Velayet Davaları sonucunda toplumun genel algısı velayetin anneye verildiğine yönelik olsa da esasında; emme çağında ve yaşı anneden ayrı kalmaya elverişli olmayan çocukların velayeti anneye verilir. Çocuğun cinsiyeti velayet davası sonucunu etkileyen bir etken değildir. Bir tarafın velayeti alabilmesi için çocuğun ve toplumun ahlaki değerlerine katkıda bulunacak ebebeyn olması ve bunu ispatlaması şarttır.
Velayet Davaları sonucunda çocuğun velayeti her zaman anne - babaya değil bir başka 3. kişiye de verilebilir. Ancak velayet davalarında kesin bir karar yoktur. Tarafların yeniden evlenmesi, değişen iş ve yaşam olanakları sonucu velayet kararlarıda değişebilir.

Velayet Kararının Değiştirilmesi

Velayet Davaları kapsamında Tmk madde. 349'a göre velayet kararı değiştirilebilir. Velayet davası kapsamında verilen hüküm kesin ve kalıcı değildir.
Velayet Davaları kapsamında velayete sahip kişinin çocuğun eğitim, sosyal hayat, sağlık ;ve ahlaki menfaatlerine göre hareket etmiyorsa, hukuken çocuğun bırakılması yasal olmayan kişiler tarafından bakılıyorsa, velayete sahip tarafta yaşamıyorsa, Hukuki izin günlerinde çocuk velayet elinde olan kişi tarafından karşı tarafa gösterilmiyor ve yasalara uymuyorsa bunlara dayalı bir dilekçe hazırlanarak Aile mahkemesinde Velayet Kararının değiştirilmesi talebinde tekrar bir dava açılır.
Velayet Davaları kapsamında uzman pedagoglar tarafından çocukla konuşulur. Mahkemenin; delilleri ve konuları inceleyip araştırma yapması sonucunda çocuğun menfaatlerine uygun olan tarafa velayet verilir.

Velayet Davasının Çocuklar Üzerinde Etkisi

Velayet Davaları çocuklar için en zor ve kritik geçen dönemdir. Anne ve babanın çocuğun velayetini alma isteği ile çırpınması ve bütün bunların çocuğun gözü önünde yaşanması telafi zor izler bırakabilir.
Velayet Davaları durumlarında anne ve babanın çocuklarına birbirlerini kötülemeye çalışması, kendi tarafına çekme arzusuyla sarf ettiği davranışlar sonucu çocuk anne babaya ve topluma güven kaybı yaşar.
Velayet Davaları kapsamında oysa çocukluk döneminde duyulan tek ihtiyaç sevgidir ve bu anne-babanın ortak davranışları sonucunda çocuğa verilir. Boşanma sürecinde çocuklara olabildiğince durumu açıklama, kiminle yaşamak istediğini ve düşüncesini sorma, aradaki tartışmalar olabildiğince çocuğa yansıtılmamaldır. Aksi taktirde çocuk ortada kalmış hissine kapılır ve hayatı boyunca bunun izlerini taşır.

Velayet Davasında Araştırma, Dedektiflik Hizmetleri

Velayet Davaları çoğunlukla boşanma davalarıyla beraber açılan velayet davalarında Özel dedektif ile araştırma sonucu mahkemeye sunulan belgelerle davayı kazanmak mümkün olmuştur. Hem çocuk için hem de ebebeynler için zorlu geçen bir dönem olan dava sürecini intikam alma hırsına giren tarafın fiili ve sözlü davranışları davayı bir çok yönde etkiler.
Velayet Davaları kapsamında bunu her zaman normal koşullarda mahkemeye ispat etmek, rapor halinde sunmak mümkün olmuyor.
Velayet Davaları kapsamında karşı tarafın hakaret içeren sözleri , şiddet ve tehtih, çocuğu göstermeme ve hatta çocuğu kaçırmaya kadar giden eylemleri kriz oluşturuyor. Hem Velayet davası açılmasında hemde verilen velayet kararının değiştirilmesinde en önemli etken iyi bir Dedektiflik Bürosuyla Aile Mahkemesine sunulan rapordur.

Velayet Davasında Özel Dedektifliğin Etkisi

Velayet Davaları kapsamında velayeti hangi tarafın alacağına karar verilmeden yapılan araştırma; karşı tarafın sosyo-ekonomik durumu. Ahlaki yaşantısı, çevresi , çocuğun maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanabilirlik durumu, eğitim, sağlık , sosyal yaşam ve ahlakının bozulmadan vatana hayırlı birey olarak yetiştirip yetiştirilinemeyecek olmasının iyi bir raporla mahkemeye sunulması gereklidir. 3. Şahıslara bilgi verilmeden alanında uzman ve eğitimli özel dedektiflik bürosu dedektifleri tarafından yapılan ebebeyn araştırmasında karşı tarafın zararlı madde ( alkol-uyuşturucu) kullanımı ispatlayacı nitelikte raporların sunulması, karşı tarafın bütün boşluklarını belgeler halinde sunarak , kanıtlayacaktır.
Velayet Davaları kapsamında günümüzde İstanbul Dedektiflik ve Türkiyenin bir çok bölgesinde hizmet veren özel dedektiflik bürosu dedektifleri Boşanma Davalarında , Eş takibinde ve Velayet davalarında çok kez başarıya ulaşmıştır. Karşı tarafın tehtit ve şantajlarını günümüz teknolojisini en ileri seviyesinde takip eden özel dedektiflik bürosu dedektiflerimizle ispat ederek çocuğun doğal bir yaşam ortamda yaşamadığı kanıtlanır.Velayet kararı verildikten sonra ise; Velayeti alan tarafın çocukla ne kadar ve yeterli derece ilgilenip ilgilenmediği, çocuğun kendisinden başka kimlere emanet edildiği, tarafın iş ve ekonomik durumun sarsıntıya uğraması sonucunda çocuğun aksayan eğitimi, çocuğa sağlanan yaşam ortamının toplum ahlakına uygunluğu araştırılarak rapor edilmesi halinde mahkeme kararının değişmesine büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.
Velayet Davaları kapsamında geçtiğimiz dönemdeki Velayet davaları kazanım oranlarına baktığımızda özel dedektiflik bürolarıyla çalışan tarafların kazanma oranlarının diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz.

Velayet İçin İlgili Kanun Maddeleri

  • - Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal nedenler olmadıkça velayet anne ve babadan alınamaz.
  • - Evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, velayeti eşlerden birine verebilir.
  • - Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.
  • - Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

Geçmişten Günümüze Sherlock